ŠKOLITELÉ

Mgr. VÁCLAV LINTNER

Mgr. Václav Lintner se v oblastech vzdělávání úředníků a vývoje moderních technologií pohybuje 18 let. Je jedním ze zakladatelů firmy Galileo Corporation, která vytváří špičkové webové stránky pro obce a města, podílel se na vývoji celé řady modulů redakčního systému GCM, má detailní přehled o problematice zákonných povinností územně samosprávných celků, aktivně pracuje s nejmodernějšími technologiemi. Každé jeho školení je na té nejvyšší profesionální úrovni.

vaclav.lintner@edukace.info

Mgr. MIRKA BARTONÍČKOVÁ

Mgr. Mirka Bartoníčková působí od roku 2001 jako odborný lektor na Odboru Informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Má letité zkušenosti s organizacemi kurzů pro úředníky KÚPK, zřizovaných organizací a obcí Plzeňského kraje, školení interních aplikací, kancelářských aplikací, MS Office, LibreOffice a Zoner. Dále se podílela na zavádění a provozu e-learningového portálu Plzeňského kraje a vedení dalších e-learningových kurzů. Má též zkušenosti z působení v porotě Zlatého erbu - soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

mirka.bartonickova@edukace.info

Mgr. MICHAL FIDLER

Pro práci školitele ho kvalifikuje teoretická příprava na PF ZČU a především 15 letá praxe v oblasti vzdělávání. Michal strávil více než polovinu své profesionální kariéry v zahraničí - školil místní obyvatele v Asii i Africe, spolupracoval na vědeckém výzkumu na Floridě, koordinoval odborné stáže pro studenty a profesionály z desítek zemí celého světa. Svá školení proto tak vždy obohatí o zajímavé zkušenosti a metody používané v zahraničí.

michal.fidler@edukace.info

JUDr. LUDĚK LINTNER

JUDr. Luděk Lintner je advokát zapsaný v seznamu ČAK pod č. 14313, zaměření na generální praxi, včetně poskytování právních služeb územním samosprávným celkům. Mimo jiné se zabývá právním poradenstvím obchodním společnostem zabývajících se problematikou územních samosprávných celků se zaměřením na plnění právních povinností těchto subjektů při jejich činnosti v samostatné i přenesené působnosti. Jeho právnické vzdělání a odborná fundovanost garantují vysokou kvalitu každého jeho školení. 

lintner@pravni-servis.info

Mgr. VLADIMÍR TANCÍK 

Mgr. Vladimír Tancík je desátým rokem uvolněným starostou obce Otice na Opavsku, předtím působil 5 let na pozici vedoucího odboru Kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy. Je členem Legislativní komise Svazu měst a obcí, v roce 2018 kandidoval jako nezávislý kandidát do Senátu, působí v pracovní komisi Asociace krajů za Svaz měst a obcí, atd. Jinými slovy, jeho zkušenosti ve veřejné správě a místní samosprávě jsou mimořádně bohaté, proto běhěm svých školení předává celou řadu konkrétních a užitečných informací z chodu úřadů a řešení nejrůznějších problémů z praxe.

starosta@otice.cz