EDUKAČNÍ PROGRAMY

Firma EDUKACE s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva Vnitra (číslo akreditace AK/I-20/2018) a oficiální školicí partner firmy Galileo Corporation, s.r.o., specialisty na výrobu moderních internetových stránek pro obce a města. Pravidelně pořádáme školení na odborná témata, zde je několik příkladů:

TVORBA SPRÁVNÍCH AKTŮ V MS WORD PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC

Cílem tohoto praktického kurzu, akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace programu AK/PV-491/2019) je naučit účastníky kvalitně pracovat s programem MS Word a zefektivnit vytváření správních aktů v této aplikaci. Jádrem školení jsou praktické příklady založené na dokumentech přímo z praxe úředníka. Díky praktickým a konkrétním příkladům pomohou získané informace efektivněji vyřizovat úkoly plynoucí z přenesené a samostatné působnosti ÚSC. Na školení si přineste vlastní notebook, případně Vám ho zapůjčíme.

NAPLŇOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ ÚSC PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK 

Cíle tohoto vzdělávacího programu průběžného vzdělávaní pro úředníky, akreditovaného Ministerstvem Vnitra (číslo akreditace programu AK/PV-317/2018), jsou především posílení odborných kompetencí úředníků pro naplnění zákonných povinností obce ve vztahu ke svým webovým stránkám a prohloubení odbornosti pro naplnění povinnosti ve správě webu obce plynoucí z daných předpisů (např. zákony 500/2004, 106/1999, 442/2006, 250/2000, nařízení EU 2016/679, atd.) Po absolvování tohoto školení bezchybně zvládnete veškeré úkony spojené s naplňováním všech zákonných povinností týkajících se Vašich webových stránek.

SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK V REDAKČNÍM SYSTÉMU GCM

Stovky českých měst, obcí a jejich zřizovaných organizací mají moderní a profesionální webové stránky vytvořené firmou Galileo Corporation v redakčním systému GCM. Tyto weby splňují nejnáročnější technicka kritéria, ne vždy je ovšem potenciál těchto webů jeho správci plně využit či správně aplikován. Po detailním zaškolení v redakčním systému GCM:

  • budete snadno a rychle zvládat administrativní i obsahovou správu vašeho webu
  • budete umět používat celou škálu modulů, aniž byste potřebovali znát specializované programovací jazyky
  • budete si jisti, že váš web je kvalitně řešen po formální i obsahové stránce a tudíž atraktivní pro vaše návštěvníky

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A VEDENÍ OBCE V PRAXI

...s podtitulem "praktické rady od starosty starostům a zastupitelům", takže toto školení je určeno především pro nové starosty a zastupitele. Jsme si ale jistí, že přinese řadu cenných poznatků i zkušeným zástupcům obcí a měst. Všem totiž pomůže vidět problematiku řízení a vedení obce z jiného úhlu pohledu, předá jim desítky hotových směrnic, řádů s výkladem, atd. Absolveti se zdokonalí v povinnostech vedení obce, lépe pochopí metody plánování pro efektivní hospodaření i každodenní provoz obce a získají celou řadu konkrétních doporučení z praxe.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI V KYBERNETICKÉM SVĚTĚ 

Bezpečnost v kybernetickém prostoru je vysoce aktuální téma a jednou z klíčových výzev současnosti. Kybernetické incidenty patří mezi nejzávažnější společenské hrozby, ať už se jedná o ochromení počítačových sítí, neoprávněnou manipulaci se zařízeními počítačového systému a jeho uloženými daty či bezpečnou komunikacI a přenos dat. Po absolvování tohoto školení zvládnete všechny tři základní bezpečnostní dovednosti v kybernetickém prostoru (a potažmo tak i na Vašich webových stránkách a v počítačových systémech):

  • prevenci - ochranu před možnými kybernetickými hrozbami
  • detekci - odhalení neoprávněných činností a slabých míst ve Vašem systému či na webových stránkách 
  • nápravu - odstranění zranitelných míst v systému či na webových stránkách

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI KOMUNIKACI S OBYVATELI

Současný svět nabízí celou řadu moderních technologií, které lze snadno (a velmi často i bezplatně) využít místními samosprávami pro inovativní komunikaci s obyvateli, pro přilákání nových navštěvníků do města nebo třeba ke zvýšení obecného povědomí o obci. Během tohoto školení se s mnoha takovými technologiemi seznámíte a buďte si jisti, že se nejedná jen o dnes tolik populární sociální sítě, možností je celá škála. Po absolvování tohoto školení zjistíte, kolik nečekaných příležitostí pro komunikaci s obyvateli existuje a jak široký potenciál možností se Vám rázem otevře.