EDUKAČNÍ PROGRAMY

Firma EDUKACE s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva Vnitra (číslo akreditace AK/I-20/2018) a oficiální školicí partner firmy Galileo Corporation, s.r.o., specialisty na výrobu moderních internetových stránek pro obce a města. Pravidelně pořádáme školení na odborná témata, zde je několik příkladů:

NAPLŇOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ ÚSC PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK

Cíle tohoto vzdělávacího programu průběžného vzdělávaní pro úředníky, akreditovaného Ministerstvem Vnitra (číslo akreditace programu AK/PV-317/2018), jsou především posílení odborných kompetencí úředníků pro naplnění zákonných povinností obce ve vztahu ke svým webovým stránkám a prohloubení odbornosti pro naplnění povinnosti ve správě webu obce plynoucí z daných předpisů (např. zákony 500/2004, 106/1999, 442/2006, 250/2000, nařízení EU 2016/679, atd.) Po absolvování tohoto školení bezchybně zvládnete veškeré úkony spojené s naplňováním všech zákonných povinností týkajících se vašich webových stránek.


PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK  PODLE ZÁKONA 99/2019

Cílem tohoto praktického kurzu, akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace programu AK/PV-121/2020) je:

  • Vysvětlit problematiku přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací podle zákona 99/2019 Sb.
  • Seznámit s předmětnou metodikou a legislativou v celém kontextu přístupnosti
  • Zdokonalit uživatele ve správě obsahu webu z formálního i obsahového hlediska
  • Předvést praktické postupy a konkrétní tipy pro zajištění přístupnosti webu

TVORBA SPRÁVNÍCH AKTŮ V MS WORD PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC

Cílem tohoto praktického kurzu, akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace programu AK/PV-491/2019) je naučit účastníky kvalitně pracovat s programem MS Word a zefektivnit vytváření správních aktů v této aplikaci. Jádrem školení jsou praktické příklady založené na dokumentech přímo z praxe úředníka. Díky praktickým a konkrétním příkladům pomohou získané informace efektivněji vyřizovat úkoly plynoucí z přenesené a samostatné působnosti ÚSC. Na školení si přineste vlastní notebook, případně Vám ho zapůjčíme.


SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK V REDAKČNÍM SYSTÉMU GCM

Stovky českých měst, obcí a jejich zřizovaných organizací mají moderní a profesionální webové stránky vytvořené firmou Galileo Corporation v redakčním systému GCM. Tyto weby splňují nejnáročnější technicka kritéria, ne vždy je ovšem potenciál těchto webů jeho správci plně využit či správně aplikován. Po detailním zaškolení v redakčním systému GCM:

  • budete snadno a rychle zvládat administrativní i obsahovou správu vašeho webu
  • budete umět používat celou škálu modulů, aniž byste potřebovali znát specializované programovací jazyky
  • budete si jisti, že váš web je kvalitně řešen po formální i obsahové stránce a tudíž atraktivní pro vaše návštěvníky

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A VEDENÍ OBCE V PRAXI

...s podtitulem "praktické rady od starosty starostům a zastupitelům", takže toto školení je určeno především pro nové starosty a zastupitele. Jsme si ale jistí, že přinese řadu cenných poznatků i zkušeným zástupcům obcí a měst. Všem totiž pomůže vidět problematiku řízení a vedení obce z jiného úhlu pohledu, předá jim desítky hotových směrnic, řádů s výkladem, atd. Absolveti se zdokonalí v povinnostech vedení obce, lépe pochopí metody plánování pro efektivní hospodaření i každodenní provoz obce a získají celou řadu konkrétních doporučení z praxe.


ZÁSADY BEZPEČNOSTI V KYBERNETICKÉM SVĚTĚ 

Bezpečnost v kybernetickém prostoru je vysoce aktuální téma a jednou z klíčových výzev současnosti. Kybernetické incidenty patří mezi nejzávažnější společenské hrozby, ať už se jedná o ochromení počítačových sítí, neoprávněnou manipulaci se zařízeními počítačového systému a jeho uloženými daty či bezpečnou komunikacI a přenos dat. Po absolvování tohoto školení zvládnete všechny tři základní bezpečnostní dovednosti v kybernetickém prostoru (a potažmo tak i na Vašich webových stránkách a v počítačových systémech):

  • prevenci - ochranu před možnými kybernetickými hrozbami
  • detekci - odhalení neoprávněných činností a slabých míst ve Vašem systému či na webových stránkách 
  • nápravu - odstranění zranitelných míst v systému či na webových stránkách

VYUŽÍVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI KOMUNIKACI S OBYVATELI

Současný svět nabízí celou řadu moderních technologií, které lze snadno (a velmi často i bezplatně) využít místními samosprávami pro inovativní komunikaci s obyvateli, pro přilákání nových návštěvníků do města nebo třeba ke zvýšení obecného povědomí o obci. Během tohoto školení se s mnoha takovými technologiemi seznámíte a buďte si jisti, že se nejedná jen o dnes tolik populární sociální sítě, možností je celá škála. Po absolvování tohoto školení zjistíte, kolik nečekaných příležitostí pro komunikaci s obyvateli existuje a jak široký potenciál možností se Vám rázem otevře.